Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010

Εξ όνυχος τον λέοντα...

Είναι η στιγμή λοιπόν, που ο κάθε πολιτικάντης ξαφνικά θυμάται ότι την όποια πολιτική του οντότητα την οφείλει στον κάθε πολίτη αυτού του τόπου και στην απόφασή του να τον εκλέξει.
Είναι η στιγμή που ο πολίτης αποκτά αξία στα μάτια όλων αυτών που χρόνια τώρα τον κοροϊδεύουν!
Να μη τους χαλάσουμε χατήρι μιας και.. θυμήθηκαν πως οι υπήκοοι κάθε τέσσερα χρόνια γίνονται πολίτες με δύναμη.
Μη τους απογοητεύσουμε...
Ο Επίκτητος λέει :
"Ου γαρ λογάριά εστι τα λέιποντα νυν, αλλά γέμει τα βιβλία των Στωικών λογαρίων. Τί ουν το λείπόν έστι; Ο χρησόμενος, ο έργω μαρτυρήσων τοις λόγοις.
("Δεν είναι τα γνωμικά, αυτό που λείπει τώρα. Τα βιβλία είναι γεμάτα από σύντομα αποφθέγματα των Στωικών. Τί λείπει επομένως; Εκείνος, που με την πράξη θα επιβεβαιώσει τα λόγια")

Ας πράξουμε λοιπόν απλά και σοφά και μη μείνουμε μόνο σε λόγια.
Ας θυμηθούμε τα παρακάτω απλά και σοφά, πριν ξεκινήσουμε την Κυριακή για το εκλογικό κέντρο.
Για να ξαναθυμηθούμε πως πρέπει να είναι οι ηγήτορες και οι άρχοντες του τόπου.
Για να θυμηθούμε πως ΔΕΝ πρέπει να είναι οι ηγήτορες και άρχοντες του τόπου...
Γιατί:
Το της πόλεως όλης ήθος, ομοιούται τοις άρχουσιν
 Ισοκράτης,

Τον άρχοντα , τριών δει μεμνήσθαι : Πρώτον μεν ότι ανθρώπων άρχει , δεύτερον ότι κατά νόμους άρχει , τρίτον ότι  ουκ αεί άρχει
Αγάθων ο εκ Τεισαμενού – τραγικός ποιητής

Φύσει το άρχειν οικήιον τω κρέσσονι
Δημόκριτος

Κρέσσον άρχεσθαι τοις ανοήτοισιν ή άρχειν
Δημόκριτος

Αρχή άνδρα δείξει
Αριστοτέλης και κατ’άλλους Πιττακός

Άρχε πρώτον μαθών άρχεσθαι
Σόλων

Άρχε σαυτού , μηδέν ήττον ή των άλλων
Ισοκράτης

Άρχων ών , άκουε δικαίως και αδίκως
Σόλων

Εις Αρχήν κατασταθείς , μηδενί χρω πονηρώ προς τας διοικήσεις . Ων γαρ αν εκείνος αμάρτη , σοι αναθήσουσι τας αιτίας,
Ισοκράτης.

Δει τον αγαθόν άνδρα παυόμενον της αρχής μη πλουσιώτερον, αλλά μάλλον ενδοξότερον γεγονέναι. 
Βίας ο Πριηνεύς

Ο άνθρωπος φύσει πολιτικόν ζώον.
Αριστοτέλης

Εάν μη οι βασιλείς φιλοσοφήσουν, ουκ έστιν των δεινών παύλα
Πλάτων
   
Χρύσιππος ερωτηθείς δια τι ου πολιτεύεται είπε: Διότι ει μεν πονηρά πολιτεύεται, τοις θεοίς απαρέσει·ει δε χρηστά, τοις πολίταις.
Ιωάννης Στοβαίος

Ου μετανοείν, αλλά προνοείν χρη τον άνδρα τον σοφόν.
Επίχαρμος, 530-440 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής από την Κω

Ουκ εν τω πολλώ τω ευ, αλλ’ εν τω ευ το πολύ.
Αριστοτέλης,

Φιλοκαλούμεν τε γάρ τη πόλει μετ' ευτελείας και φιλοσοφούμεν, άνευ μαλακίας.   
Θουκυδίδης,

Αλαζονεία εμπόδιον σοφίας.
Βίας ο Πριηνεύς,

Ου γαρ δοκείν άριστος, αλλ’ είναι θέλει.
Αισχύλος,

Εξ όνυχος τον λέοντα.
Αλκαίος,
Σοφόν το σαφές.
Ευριπίδης
Λόγος έργου σκιή
Δημοκράτης

Νόμος δεσπότης των αρχόντων δει , οι δε άρχοντες  δούλοι του Νόμου
Πλάτων “Πολιτεία”

Δεινόν τους χείρους , των βελτιόνων άρχειν
Ισοκράτης

Άρχοντες ου τους υπό τυχόντων αιρεθέντας , ουδέ τους εξαπατήσαντας αλλά τους επισταμένους άρχειν 
Σωκράτης

Άρχοντες είναι 
"οι θεράποντες των αδίκως δυστυχούντων και τιμωροί των αδίκως ευτυχούντων: Θεράποντες μεν των αδίκως δυστυχούντων, κολασταί δε των αδίκως ευτυχούντων"
Γοργίας

Μελέτη το παν
Θαλής

Ο μέλλεις ποιείν μη λέγε·
Περίανδρος Κυψέλου

Αποτυχών γαρ καταγελασθήση,
Πιττακός 

Μέτρον άριστον
Κλεόβουλος Ευαγόρου, Λίνδιος

 Μηδέν άγαν
Σόλων Εξηστεκίδου, Αθηναίος

Χαλεπόν άρχεσθαι υπό χείρονος
Δημόκριτος

Δει δε τον αγαθόν άνδρα , παυόμενον της Αρχής , μη πλουσιότερον , αλλά μάλλον ενδοξότερον γεγονέναι
Βίας ο Πριηνεύς

Εις Αρχήν κατασταθείς , μηδενί χρω πονηρώ προς τας διοικήσεις . Ων γαρ αν εκείνος αμάρτη , σοι αναθήσουσι τας αιτίας
Ισοκράτης

Μάλλον γαρ πεφόβημαι τας οικείας ημών αμαρτίας ή τας των εναντίων διανοίας
Θουκιδίδης στον “προς Αθηναίους” λόγο του Περικλή

Την πόλη την Χαλούν οι άπληστες κεφαλές του Δήμου,
"Ου γαρ επίστανται κατέχειν κόρον"...Πλουτούσιν δ’ αδίκοις έργμασι πειθόμενοι. Ουθ’ ιερών κτεάνων ούτε τι δημοσίων φειδόμενοι κλέπτουσιν εφ υφαρπαγή αλλοθεν άλλος".  
 Σόλων
Τίκτει γαρ κόρος ύβριν , όταν πολύς όλβος έπηται ανθρώποισιν όσοις μη νόος άρτιος η
 Θεόγνις 

Δοκεί μοι πόλις άριστα πράττειν και μάλιστα σώζειν την Δημοκρατίαν, εν η τω αδικήσαντα του αδικηθέντος ουδέν ήττον οι μη αδικηθέντες προσβάλλονται και κολάζουσι.
 Σόλων
Ψόγον μάλλον οι πολιτευόμενοι δεδοίκασιν ή τον νόμον
Πλούταρχος

Δημοκρατική της Ρόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου